Woningbouw locatie Wellink

De bestemmingsplanwijziging is door de gemeenteraad goedgekeurd. Kruse Infra en Sloopwerken heeft het terrein afgezet en we dachten … nu gaat het gebeuren, ware het niet dat er berichten zijn dat Innové, het bedrijf waar het terrein van is, in problemen verkeert.

Op dit moment is er geen duidelijkheid te verschaffen hoe en wanneer het hier verder gaat. Totdat dit wel het geval is kunnen eventuele geïnteresseerden in een woning of kavel op deze locatie zich melden bij de Contactgroep. Je kunt persoonlijk contact op nemen met één van de bestuursleden of een bericht achterlaten via het contactformulier.

Voor meer informatie inzake het bestemmingsplan kun je ook kijken op de website van “Ruimtelijke plannen Oost Gelre”.