Gebiedscommissie Oost Gelre

Met medewerking van de gebiedscommissie Oost Gelre wordt een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld. De Gebiedscommissie Oost Gelre ging van start in 2007. Na een evaluatie in 2009 werd besloten dat met een kleine commissie en een eigen visie een duidelijkere rol gespeeld zou kunnen worden bij de ontwikkeling van het buitengebied. Op 15 december van dat Lees verder