Onderhoud aan wandelpaden in de Leemputten

In de vorige uitgave van Zwols Ni’js konden we melden dat veel werkzaamheden afgerond waren. Klaar voor de winter, zeg maar. In december echter zijn nagenoeg alle kleine informatieborden langs de route weggehaald. Niet door vandalen, de palen zijn netjes uitgegraven en de gaten zijn ook weer netjes dichtgemaakt. Navraag bij Staatsbosbeheer leert dat zij Lees verder


Gebiedscommissie Oost Gelre

Met medewerking van de gebiedscommissie Oost Gelre wordt een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld. De Gebiedscommissie Oost Gelre ging van start in 2007. Na een evaluatie in 2009 werd besloten dat met een kleine commissie en een eigen visie een duidelijkere rol gespeeld zou kunnen worden bij de ontwikkeling van het buitengebied. Op 15 december van dat Lees verder