Dorpsplan 2020 in ontwikkeling

Blijft Zwolle op de kaart?

In het najaar van 2019 heeft de Contactgroep Zwolle een werkgroep samengesteld, bestaande uit 14 Zwollenaren, om een nieuw dorpsontwikkelingsplan op te stellen. Het huidige dorpsplan van 2009, gaf een toekomstvisie voor de periode van 2009 tot 2019. Met alle ontwikkelingen die er spelen, is het dus tijd om er samen weer de schouders onder te zetten en de toekomst van Zwolle opnieuw vorm te geven in een mooi dorpsplan voor de komende 10 jaar.

Startschot dorpsontwikkelingsplan 2020-2030

Woensdag 9 oktober 2019 is het startschot gegeven voor de ontwikkeling van een nieuw dorpsontwikkelingsplan (DOP)  2020-2030 voor Zwolle.  De werkgroep, onder leiding van Emma Bomers en onder deskundige begeleiding van de DKK  (vereniging Dorpshuizen Kleine Kernen) Gelderland, gaat een aanvullend dorpsplan opstellen voor 2020-2030.

Wethouder Jos Hoenderboom en  Eva te Poele, contactambtenaar kleine kernen,  waren ook op deze aftrap aanwezig. Wethouder Jos Hoenderboom is onder de indruk van het enthousiasme deze avond maar ook van het grote aantal jongere Zwollenaren in de werkgroep. Hij prijst de Zwollenaren in het algemeen om hun inzet op allerlei gebieden en wenst iedereen veel succes!

Bewonersavond

16 januari 2020 vond de bewonersavond plaats voor het nieuwe dorpsplan Zwolle 2020-2030. Ruim 80 geïnteresseerden, jong en oud, kwamen op deze avond af.

Chris Bomers, voorzitter van de Contactgroep Zwolle, opende de avond en kon met een kleine terugblik concluderen, dat er al best het één en ander gerealiseerd was.

Emma Bomers, de voorzitter van de werkgroep dorpsplan 2020-2030 nam het woord over en gaf kort een uitleg over de invulling van de avond. Het dorpsplan moet de visie van alle Zwollenaren weergeven.  Deze avond heeft veel input opgeleverd voor de werkgroep.

Naast deze avond hebben, leden van de werkgroep ook een bezoek gebracht aan de ouderensoos en de lagere school in Zwolle om daar de wensen en ideeën op te halen.

Dankzij en door de vele input van de Zwollenaren, kan de werkgroep een start maken met de visie en de doelen voor Zwolle voor 2020-2030. Bedankt hiervoor!

Met al deze input is de werkgroep gezamenlijk en in sub-groepen aan het werk gegaan. Per sub-groep wordt een thema uitgewerkt en worden doelen beschreven voor op de korte- en langere termijn. Dit alles zal resulteren in het nieuwe dorpsontwikkelingsplan 2020-2030. Helaas heeft het coronavirus enige vertraging opgeleverd in het proces. Vanaf juli is de werkgroep weer volop aan het werk, aan de verschillende sub-thema’s en de wens is, om nog dit jaar het nieuwe plan aan Zwolle te mogen presenteren.

Mocht er nog behoefte zijn om wensen, opmerkingen of ideeën door te geven dan kan dat via de mail: dorpsplan2020@contactgroepzwolle.nl