Glasvezel in het buitengebied.

Recentelijk is door de gemeenten van de regio Achterhoek bij Ingenieursbureau Fiber Networks B.V. (IBFN) een haalbaarheidsonderzoek aangevraagd voor het dekkend aansluiten op glasvezel van het hele buitengebied. Deze zogenaamde business case is ook voor Oost Gelre uitgewerkt en bestaat uit een aantal berekeningen gebaseerd op onderzoek naar het aan te sluiten gebied en haar bewonders en de aangenomen interesse in een supersnel medium ten behoeve van o.a. internet, telefonie, TV enzovoorts. Uit deze business case valt op te maken dat een dergelijk voornemen reële kans van slagen heeft.

Onlangs is hierover bij de gemeente Oost Gelre een informatieavond georganiseerd, waarbij de gezamenlijke dorpsbelangenorganisaties (DBO) van de kleine kernen van Oost Gelre zijn uitgenodigd. Tijdens deze informatieavond werd uitgelegd dat de realisatie van een regionaal dekkend glasvezelnetwerk eigenlijk geen technisch complex verhaal is, maar slechts een financieel vraagstuk.

Dekkend aansluiten van het buitengebied op glasvezel is namelijk een kostbare aangelegenheid. Het vinden van bedrijven die hierop commercieel willen inspringen is ondenkbaar: bedrijven als Reggefiber, UPC, Ziggo, maar ook KPN laten het buitengebied namelijk al jaren links liggen als het gaat om verbetering van de bestaande telecom infrastructuur, juist omdat met hier spreek van zogenaamde onrendabele gebieden. De oplossing ligt volgens de onderzoekers dan ook in het zelf aanleggen en zelf-exploiteren van een dergelijk netwerk, in coöperatief verband. Op die manier is het mogelijk om, met behulp van garantstelling en/of financiering vanuit de overheid (gemeente, provincie), subsidiëring vanuit de EU en inleg van leden/abonnees van de coöperatie een glasvezelnetwerk aan te leggen en te onderhouden. Aanleg van een dergelijk netwerk is, mits men beschikt over voldoende financiële middelen, binnen een jaar realiseerbaar!

Commerciële internet serviceproviders (ISP’s) als XS4ALL, KPN, Telfort enzovoorts kunnen vervolgens dan hun diensten aanbieden op dat netwerk en via de abonnees van de coöperatie de opbrengsten voor die coöperatie genereren die nodig zijn om het netwerk te onderhouden en de financiering af te lossen.

Natuurlijk heeft e.e.a. nogal wat voeten in aarde. Begonnen wordt om bij de provincie te proberen de benodigde financiële steun los te peuteren. Afhankelijk daarvan zal door Oost Gelre een besluit genomen worden hoe een vervolg zal worden gegeven aan de plannen. De Contactgroep Zwolle volgt, net als haar collega DBO’s van Oost Gelre, de ontwikkelingen op de voet. Inmiddels is een werkgroep Glasvezel binnen de gezamenlijke DBO’s gevormd.

Wanneer je vragen hebt over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.