Intentieverklaring Breedbandinternet buitengebied!

(vervolg op eerdere berichten inzake glasvezel in het buitengebied…)

De provincie heeft geen mogelijkheid gezien om middels het opzetten van een zgn. privaat-publieke financiering tot stand te brengen. Er wordt momenteel een uitwerking gerealiseerd die gebaseerd is op een publiek-publieke financiering met een achttal achterhoekse gemeenten.

Op 27 november jl. is door deze gemeenten een intentieverklaring ondertekend. Berichtgeving hierover is ook in de krant te lezen. Er is tevens een “frequently asked questions” (FAQ) opgesteld, waarin een aantal veelgestelde vragen worden beantwoord.

Hoe ziet de planning er nu uit:
9 december:  informatieavond voor de Achterhoekse raadsleden en Statenleden
16 december: besluitvorming in de Achterhoekse collegeo.a.  ten aanzien van financiering, condities zeggenschap, juridische entiteit
Januari/februari 2015: besluitvorming gemeenteraden ten aanzien van garantstelling en uitvoerinsgkrediet
April 2015: aanbesteding netwerk
Zomer 2015: start aanleg.

Downloadbare bestanden: