Leefbaarheidsvisie Kleine Kernen Oost Gelre

Donderdag 14 september heeft Jos Hoenderboom namens het college van B&W de ‘Leefbaarheidsvisie kleine kernen Oost Gelre’ in ontvangst genomen. De bovendorpse visie omvat negen thema’s die sterk van invloed zijn voor de leefbaarheid voor de kleinen kernen. Enkele voorbeelden van deze thema’s zijn wonen, onderwijs en werkgelegenheid.

Volgens Jos Hoenderboom is dit een waardevol document waar de gemeente mee aan de slag moet. De Bovendorpsebelangen Organisaties (DBO’s) hebben dit direct opgepakt in de vorm van een politiek café. Op 23 november jongstleden heeft deze plaats gevonden in de BMV te Mariënvelde. De zes politieke partijen in Oost Gelre kregen deze avond diverse stellingen met als onderwerp de bovendorpse leefbaarheidsvisie. Na diverse discussies, enkele toezeggingen, kunnen de partijen aan de slag met oog op de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook de jongeren van de kleine kernen worden uitgedaagd. Op vrijdag  24 november heeft de BO BO (Bovendorpse Borrel) Oost-Gelre plaats gevonden in het Witte Paard te Zieuwent. Op deze avond waren  jongeren uit de kleine kernen uitgenodigd om mee te denken over activiteiten voor/door jongeren in hun omgeving.

Het bovendorpse visieplan is via onderstaande link te downloaden.