Nieuws van ouderensoos Zwols Holt – Juni 2020

Nog ver voor de coronacrisis hebben we het eerste lustrum gevierd op 12 april. We hebben de middag doorgebracht bij café Grolzicht, met vermaak van Dorus. Op 28 juni hielden we een uitstapje naar het klompen belevingscentrum Gelrica in Beltrum om vervolgens samen te eten bij Vivaldi in Miste. Op 22 augustus stond de cameraploeg van Zomer in Gelderland in Zwolle. Presentatrice Angelique kwam een kijkje nemen tijdens de soos en tijdens de uitzending kon Agnes Banning goed verwoorden hoe belangrijk de soos voor haar is: ‘Het is er gezellig en we worden verwend door de vrijwilligers’. Tot de jaarlijkse activiteiten behoren ook het barbecueën en in de herfst het bloemschikken. Op de meeste vrijdagmiddagen wordt er gekaart en rummikub gespeeld, maar eens in de zes weken wordt de mat uitgerold en wordt er koersbal gespeeld voor de liefhebbers onder leiding van Helma Meekes. 

Helaas waren er ook droevige gebeurtenissen zoals het overlijden van Gerda Geverinck op 14 oktober, na een heel kort ziekbed. En op 20 oktober is Teun Te Focht overleden, ook na een heel kort ziekbed. Tijdens de jaarlijkse kerstmiddag op 20 december, deze keer bij Kraanswijk gehouden, hebben we hier bij stil gestaan.  

Het nieuwe jaar begon voor de soos op 3 januari met Nieuwjaars rolletjes die terplekke werden gebakken door de vrijwilligers. Op 28 februari hielden we op school voor het eerst een stampotten buffet, geheel gemaakt door de vrijwilligers en dat viel goed in de smaak bij de deelnemers! Zo hadden we gedacht om ook de rest van het jaar leuke activiteiten met elkaar te doen, maar zoals jullie weten kwam door de Corona crisis alles stil te liggen. Het waren zeer spannende dagen voor iedereen, dat ook veel eenzaamheid bracht. Zo werden Jan Tuinte en Hanna Klumpers opgenomen in verpleeghuis De Molenberg net toen het bezoekverbod werd ingesteld. Helaas overleed Jan Tuinte op 27 april en Hanna Klumpers op 7 juni. Voor beide hebben we een erehaag gevormd op anderhalve meter afstand. 

Het is al weer bijna vier maand geleden dat we met de soos op bij elkaar waren, zoals we dat iedere vrijdagmiddag gewend waren. Gezellige middagen waar iedereen naar uit keek, want de opkomst was altijd zeer goed. Om er ook in deze onzekere tijd te zijn voor onze deelnemers hebben we een fotoboekje samengesteld en cadeau gedaan aan alle deelnemers. Een mooie herinnering aan het gezellige samen zijn! We weten helaas nog steeds niet wanneer het veilig genoeg is voor iedereen om weer te starten met de soos.  

Hopelijk tot snel en hou vol!

Carla Koning