Onderhoud aan wandelpaden in de Leemputten

In de vorige uitgave van Zwols Ni’js konden we melden dat veel werkzaamheden afgerond waren. Klaar voor de winter, zeg maar. In december echter zijn nagenoeg alle kleine informatieborden langs de route weggehaald. Niet door vandalen, de palen zijn netjes uitgegraven en de gaten zijn ook weer netjes dichtgemaakt. Navraag bij Staatsbosbeheer leert dat zij dat niet gedaan hebben. We willen nu nog navraag doen bij het Biologisch station in Zwilbroek. In samenwerking met hen zijn destijds de borden geplaatst.

Mocht iemand van jullie hier iets meer van weten dan horen we dat natuurlijk graag.