Vastgoed Rouwmaat Groenlo neemt ontwikkeling voormalig Wellinkterrein in Zwolle over.

Vastgoed Rouwmaat Groenlo heeft de ontwikkeling van het voormalige Wellinkterrein in Zwolle overgenomen van de oorspronkelijke initiatiefnemer Arnold Bosman Vastgoed BV. Vastgoed Rouwmaat sluit aan bij de plannen die er al lagen voor woningbouw op het terrein. Wethouder van Uem is blij dat het initiatief doorgang vindt: “het is een belangrijke ontwikkeling voor Zwolle”.

In november 2015 heeft de gemeenteraad van Oost Gelre ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van € 125.000,- als bijdrage in de kosten van sanering van de locatie Zwolle, aldus wethouder van Uem. “Wij sluiten daarmee aan bij de grote wens van Zwolle om deze rotte kies in het dorp weg te halen. De oorspronkelijke initiatiefnemer kwam uiteindelijk niet tot overeenstemming met de eigenaar van het terrein, maar ik ben blij dat Rouwmaat Vastgoed het initiatief overneemt.”

Al op korte termijn wordt een begin gemaakt met het opruimen van puin en het opstellen van een plan voor de bodemsanering. De verkooptransactie is deze week afgerond en daarmee kan nu concreet de uitvoering opgepakt worden. Wethouder van Uem: “Ons gezamenlijke belang is het versterken van de leefbaarheid van Zwolle. De invulling van het voormalige Wellinkterrein is daar een belangrijk onderdeel van. Ik heb er het volste vertrouwen in dat met Vastgoed Rouwmaat een partij is gevonden die de ontwikkeling in Zwolle voortvarend oppakt in lijn met de plannen die er al liggen.”